כל הפוסטים במשפחת שמואל טאג’יר

שלום תגר

מכתבי שלא היה… מאת: דוד תגר מי היה יוהנס וסיליוידיס? למי הוענק אות עלה האלון הבריטי? מי עקב אחרי עבד